วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2553

วิธีสู่ความสำเร็จ ปรับตัวเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

ใครๆก็อยากทำงานร่วมกับคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีจริงไหมหล่ะครับ
ดังนั้นการมีมนุษยสัมพันธ์ดีจึงทำให้ประสบความสำเร็จได้
ไม่ว่าจะเป็นการพูดจา การมีน้ำใจ ซึ่งมันจะเป็นตัว
บ่งบอกถึงอัธยาศัย นิสัยใจคอที่เป็นมิตร
ถ้าเราอยากเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีแล้วหล่ะก็
ต้องมีองค์ประกอบอย่างเช่น
ความซื่อสัตย์ คนที่จะประสบความสำเร็จนะครับ
ต้องมีความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งเลย และจะต้อง
รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นให้ประสบความเร็จได้อย่างคุณ
เขาจะเกิดความซื่อสัตย์ต่อกันและพัฒนาร่วมกับคนอื่น
เพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างความสุข
พร้อมกับเดินไปสู่ความสำเร็จพร้อมกัน
ความมั่นใจ คนที่จะประสบความสำเร็จนั้นต้องมี
ทัศนคติที่ดีและต้องมันใจในตัวเองสูง และต้องคิดว่าตัวเองทำได้
มันก็จะเกิดพลังนำพาคุณไปสูความสำเร็จครับ
ความสุข ทำงานด้วยความสุขกับสิ่งที่ทำ
จะทำให้เกิดความสนุกและมีการร่วมมือกันด้วยดี
จากทุกๆฝ่ายเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้
และองค์กรจะอยู่ได้จากการที่ทุกคนร่วมมือกัน
ด้วยความสุขและสนุกกับงานครับ
ความพยายาม ทุกคนที่ประสบความสำเร็จ
ต้อพยายามอย่างมากครับ ไม่ว่าจะล้มเหลวซักกี่ครั้ง
จงลุกขึ้นสู้ครับ มองมันเป็นเพียงวิธีการที่ไม่ได้ผลเหมือนกับ
โธมัส เอดิสัน ที่ทำการทดลองเป็น10000ครั้ง
กว่าที่เขาจะประดิษฐ์หลอดไฟได้
เพราะเขามีความพยายามและเชื่อมั่น
ไม่ย่อท้อต่อความล้มเหลว คิดเพียงว่าเป็นเป็นวิธีที่ไม่ได้ผลเท่านั้นเอง
การช่วยเหลือ ทุกคนย่อมมีปัญหาเป็นของตัวเองครับ
เพราะฉะนั้นคุณต้องให้การช่วยเหลือพวกเขา
โดยให้คำปรึกษาและแนะนำในปัญหาที่เขาพบเจอ
เขาจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้ และเขาก็จะรู้สึกดีว่า
มีคนคอยช่วยเหลือเขาให้ดีขึ้น และคนนั้นก็มีความสามารถ
มีความรับผิดชอบและให้การสนับสนุนเขาด้วยใจจริง
ให้ความสำคัญกับทุกคน ทุกคนมีความสำคัญเท่ากันคือ
ช่วยให้เราประสบความสำเร็จ ซึ่งเกิดจากการร่วมมือร่วมใจกันทำงาน
ดังนั้นแล้วทุกคนล้วนมีความสำคัญครับ
การฝึกฝน ฝึกฝนตนเองให้มีคุณค่าและน่าเชื่อถือ
ความเสี่ยง อยากจะประสบความสำเร็จก็ต้องเสี่ยงบ้าง
เพราะถ้าคุณอยากที่ประสบความสำเร็จแต่ไม่อยากเสี่ยง
คุณก็จะไม่ทำอะไรเลยแล้วมันจะสำเร็จได้อย่างไร
เพราะฉะนั้นเราต้องเสี่ยงกับสิ่งที่มีโอกาสประสบความสำเร็จ
มากกว่าโอกาสล้มเหลว แล้วลงมือทำให้เต็มที่
แล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จครับ
สุขภาพ การมีร่างกายและจิตใจที่ดีแข็งแรงแล้วหล่ะก็
จะทำให้คุณรู้สึกมีพลังที่จะฟันฝ่าอุปสรรค
ระหว่างทางก่อนที่คุณจะไปถึงความสำเร็จ

สุดท้ายนะครับทุกคนคิดเหมือนเราคืออยากร่วมงานกับ
คนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี ดังนั้นแล้วไม่ว่าจะทำอะไร
ต้องเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีต่อคนอื่นที่ร่วมงาน
และพบเจอ อย่าแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น
อย่าคิดว่าตัวเองเก่งอย่างเดียวครับ
ให้ร่วมมือกันทำงานนั้นๆให้สำเร็จ
หากคุณมีความสามารถจริง ไม่ต้องบอกใครหรอกครับ
เมื่อถึงเวลา เขาจะมองเห็นเอง
อยากทุกคนประสบความสำเร็จนะครับ
แล้วเจอกันที่ความสำเร็จครับ
ขอขอบคุณhttp://makorns.com/?p=133

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น