วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2553

วิธีสู่ความสำเร็จ มองโลกในแง่ดี

หากเพื่อนๆเป็นคนที่เข้มแข็งมองโลกในแง่ดี
ความล้มเหลวก็จะไม่เกิดขึ้นกับตัวของเพื่อนๆ
ดังนั้นเพื่อนๆอย่าขาดความเชื่อมั่นในตนเอง
อย่าปล่อยให้คิดในแง่ลบ
จงมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติในแง่บวกอยู่เสมอๆ
เชื่อมั่นในตนเองและคิดอย่างรอบคอบ
แล้วความสำเร็จก็จะมาหาเพื่อนๆเอง
....
เราเป็นผู้กำหนดทิศทางชีวิตเราเอง
ถ้าเพื่อนๆทำให้ตัวเองและเพื่อนร่วมงาน
มีทัศนคติที่ดี มองโลกในแง่บวก
และมีความเชื่อมั่นในตนเองแล้วหล่ะก็
ความสำเร็จจะค่อยๆเพิ่มขึ้นๆจากความพยายามของเพื่อนๆเองอ่านต่อที่นี่
ทุกคนต้องการก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
และประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยกันทั้งนั้น
สิ่งที่จะทำให้มันเกิดขึ้นได้คือความตั้งใจในการทำงานครับ
....
คนเราถ้ามีทัศนคติที่ดีต่อกันแล้ว
สามารถเป็นแบบอย่างให้กับบุคคลอื่นได้
การมองโลกในแง่ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนควรมี
เพื่อพัฒนาไปสู้ความสำเร็จในชีวิต
หากขาดสิ่งเหล่านี้แล้ว
การที่จะได้มาซึ่ง
ความสุขและความสมหวัง
คงจะอีกนานนนนนนน
ผมขอให้เพื่อนๆมองโลกในแง่ดีเสมอๆนะครับ
คอยติดตามวิธีสู่ความสำเร็จต่อๆไปนะครับ
หมั่นพัฒนาตนเองเพื่อจะได้สำเร็จไปพร้อมๆกันครับ
แล้วเจอกันที่ความสำเร็จครับ
ขอขอบคุณhttp://makorns.com/?p=206

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น