วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ร่วมกันถวายความจงรักภักดีต่อพ่อหลวงของเราคนไทยทั้งชาติ

ขอเดชะ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม

เนื่องในพระราชวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ๘๓พรรษา ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยตรี มกร ชีวะถาวร ขอแสดงความปลื้มปิติและสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่พระองค์ท่านทรงพระเมตตาพระราชทานพระบรมราโชวาท เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้น้อมนำไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อสังคม และต่อประเทศชาติต่อไป

ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ขออัญเชิญคุณแห่งพระรัตนตรัย พระบุญญาธิการแห่งสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกๆพระองค์ มาเป็นประธาน ขอพระราชกฤดาภินิหารแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงอภิบาลพระราชทานพร ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระเกษมสำราญ เจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน เจริญพระชนมสุขด้วยจตุรพิธพรชัย สถิตคู่แผ่นดินส่องสว่างนำทางข้าพระพุทธเจ้าและคนไทยทั้งประเทศให้มุ่งไปสู่ความสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณธรรมประจำใจ สมดังพระราชปณิธาน ตราบกาลนิรันดรเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ


ขอประชาสัมพันธ์พี่น้องชาวไทยทุกคนสามารถเข้าร่วมงาน “แผ่นดินของเรา” ที่กระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่บริเวณรอบกระทรวงศึกษาธิการ โดยงานจะมีไปจนถึงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ สนใจร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา ๑๕๐๐ – ๒๒๐๐ น.

ต่อไปเป็นงานเฉลิมพระเกียตริ ณ ลานพระราชวังดุสิต มีการจัดซุ้มต่างๆมากมาย พร้อมทั้งยังมีซุ้มเผยแพร่พระราชกรณียกิจต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทย

ให้ได้ชมด้วยครับ โดยงานนี้จะมีไปจนถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

อยากเชิญชวนพี่น้องชาวไทยไปชมงานกันเยอะๆนะครับ

ในวันนี้ผมขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทั่วทั้งโลกที่เป็นประชาชนคนไทยทุกๆท่านเข้ามาร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรกันครับ
ตามลิงค์นี้เลย http://www.utown.in.th/
ขั้นตอนในการร่วมลงนามและจุดเทียนถวายพระพร
1.    สำหรับผู้ที่มีโปรแกรมแล้ว ต้องทำการติดตั้ง ภาคเสริมเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่  โดยทำการดาวน์โหลดมาลงบนเครื่องในที่เดียวกับที่ลงโปรแกรมไว้แล้ว ส่วนผู้ที่ยังไม่เคยลง โปรแกรมมาก่อน ให้ทำการดาวน์โหลดได้ ที่นี่

2.    เมื่อคุณเข้าไปในโลกเสมือนจริง แล้ว จะพบกับการเปลี่ยนแปลงสองอย่าง คือ
- จุดเริ่มต้น จากปกติจะเป็นบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก เปลี่ยนเป็น บริเวณห้องโถงทางเข้าห้องลงนามและจุดเที่ยนถวายพระพร
- เสื้อของ Avatar จะเปลี่ยนเป็นเสื้อเหลือง แต่หากคุณออกไปจากบริเวณห้องลงนามและจุดเทียนถวายพระพร ไปยังโลกเสมือนจริง เสื้อก็จะกลับเป็นเสื้อตัวสีขาวตามปกติ

3. ทางเข้าไปยังห้องลงนามและจุดเทียนถวายพระพร ให้ใช้ประตูสีทอง ซึ่งสามารถสังเกตได้จากป้ายสีฟ้าที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าประตู แต่หากคุณต้องการออกไปสู่โลก
เสมือนจริงให้ใช้ประตูกระจกทางด้านขวามือ ซึ่งสามารถสังเกตได้จากป้ายหน้าประตูเช่นเดียวกัน

4. เมื่อเดินเข้าไปยังประตูสีทองแล้วคุณจะพบกับทางเดินที่แยกไปยังห้องต่างๆ ซึ่งห้องต่างๆเหล่านี้คือ ห้องลงนามและจุดเทียนถวายพระพรที่แบ่งตามภาคต่างๆ
หากคุณอยู่ภาคเหนือ ก็สามารถเลือกลงนามได้ที่ห้องภาคเหนือ โดยสังเกตได้จากป้ายสีฟ้าที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าห้อง

5. เมื่อคุณเข้าไปยังห้องลงนามและจุดเทียนถวายพระพรแล้วก็พบกับทางเดินเข้าไป สู่พระบรมฉายาลักษณ์ ซึ่งบนกำแพงทั้งสองฝั่งภายในห้องลงนามและจุดเทียน
ถวาย พระพรนี้จะมีการประดับด้วยภาพพระราชกรณียกิจ และ พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรียงไปจนสุดทางเดิน เมื่อเดินมาถึงด้านในสุด
ก็ จะพบกับสมุดลงนามอยู่ทางซ้ายมือ หากต้องการร่วมลงนามถวายพระพร ให้คลิกที่สมุดลงนาม เมื่อคลิกที่สมุดลงนามแล้วก็จะเข้าสู่หน้าเว็ปไซต์

6. วิธีการจุดเทียนถวายพระพร
ให้ คลิกที่เทียนทางด้านขวามือจากนั้นจะมีหน้าต่างคำสั่งให้คุณเลือกว่าต้องการ จุดเทียนชัย หรือต้องการดูยอดรวมการจุดเทียนชัย ในภาคนั้นๆ หากต้องการ
จุด เทียนชัยให้เลือกคำสั่งจุดเทียนชัย และ เลือก ตกลง  Avatar จะทำการจุดเทียนโดยอัตโนมัติ จากนั้นจะทำการถวายความเคารพผู้ชายทำการถวายความเคารพ
โดย การคำนับ ผู้หญิงทำความเคารพโดย การถอนสายบัว และ Avatar จะนำเทียนจากโต๊ะทางขวามือไปจุดที่แท่นจุดเทียนชัยตรงกลาง หลังจากจุดเทียนแล้ว จะ มีเพลงสรรเสริญพระบารมีบรรเลงขึ้น จากนั้น Avatar จะยืนตรงถวายความเคารพ จนกว่าเพลงสรรเสริญพระบารมีจะจบลงเมื่อเพลงจบแล้ว Avatar จะถวายความ
เคารพอีกครั้ง และนำเทียนกลับไปวางไว้ยังโต๊ะทางขวามือ


สุดท้ายนี้เพื่อเป็นของขวัญแทนคำขอบคุณแก่เพื่อนๆของหมวดมิ้นท์

วันนี้ ขออัญเชิญ บทเพลงพระราชนิพนธ์ เพลง ยิ้มสู้ มาให้เพื่อนๆ

เพื่อให้เพื่อนๆของผม…ได้ฟัง และนำไปคิด ปฏิบัติ และเป็นกำลังใจ

ต่อการทำงานในเบื้องหน้า ต่อไปนะครับ

ด้วยรัก … หมวดมิ้นท์ (087-043-4848)บทความจากhttp://makorns.com/?p=65

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น