วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

วิธีสู่ความสำเร็จ การตั้งเป้าหมาย

การตั้งเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรกระทำนะครับ

เพื่อพัฒนาตนเองและเปลี่ยนแปลงเป้าหมายในชีวิตให้ดีขึ้น

และในการทำตามเป้าหมายนะครับ

เพื่อนๆจะต้องมีความมั่นใจในสิ่งที่จะทำให้ได้และต้องลงมือทำทันที

แม้ว่างานนั้นจะไม่ได้ใหญ่โตอะไร

แต่เมื่อเพื่อนๆทำสำเร็จก็เท่ากับว่า

เพื่อนๆสามารถทำได้เพราะเพื่อนๆมีเป้าหมาย

และมีความรับผิดชอบต่อเป้าหมายนั้นๆ

เป้าหมายนั้นจึงสำเร็จได้ด้วยดี

เป้าหมายที่เพื่อนๆจะตั้งนั้น

ควรจะต้องมีความชัดเจนว่าจะทำอะไร

เสร็จเมื่อไหร่ แล้วจะออกมาดีแค่ไหน

ทั้งหมดนี่คือสิ่งที่ควรทำให้เป็นนิสัย

และวิธีที่ดีที่สุดในการกำจัดนิสัยที่ไม่ดีก็คือการแทนที่

ซึ่งการแทนที่นั้นก็คือการให้รางวัลกับตัวเอง

สำหรับความสำเร็จที่ได้ลงมือกระทำ

โดยการเปลี่ยนแปลงเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไป

และรับเอาแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาเพื่อพัฒนาตัวเอง

ผมมีแบบทดสอบตัวเองง่ายๆเพื่อใช้เป็นกลยุทธ์

ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้มุ่งไปสู่เป้าหมาย

- ต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรมากที่สุดกับชีวิต

- การเปลี่ยนแปลงนั้นมีขั้นตอนที่ยุ่งยากแค่ไหน

- แล้วจะเริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตเมื่อไหร่

- เป้าหมายหลังจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองจะทำอย่างไร

- จะตั้งเป้าหมายอะไรมากที่สุดในชีวิต

- หากเปลี่ยนแปลงได้แล้วจะให้รางวัลอะไรกับตัวเอง

ผมเชื่อว่าทุกคนล้วนมีเป้าหมายเป็นของตัวเอง

แต่ถ้าหากเพื่อนๆไม่ตั้งใจมุ่งหวังและเต็มที่

กับสิ่งที่ทำก็จะไม่ประสบความสำเร็จ

ดังนั้นของให้เพื่อนๆคิดไว้เสมอว่า

“อย่าผัดวันประกันพรุ่งในสิ่งที่กระทำได้ในวันนี้”

แล้วความสำเร็จก็จะวิ่งเข้ามาหาเพื่อนๆครับ

อยากเห็นเพื่อนๆทุกคนประสบความสำเร็จนะครับ

ด้วยความรักและห่วงใยจากผม

ขอขอบคุณhttp://makorns.com/?p=369

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น