วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

มาเรียนว่ายน้ำกัน


ใครว่ายน้ำไม่เป็นยกมือขึ้น...ท่าทางจะมีพอสมควร คนไหนที่ว่ายนำไม่เป็น วันนี้มีข่าวดีมาฝาก เพราะได้ข่าวมาจากทางผู้จัดการออนไลน์ว่า ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเค้าได้เปิด"หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด"ขึ้น โดยมีผู้เชี่ยวชาญมาร่วมในการจัดทำหลักสูตรด้วย น่าสนใจไหมหล่ะ ถ้าอย่างนั้นไปดูรายละเอียดกันเลย


                โดยอาจารย์วรพงศ์ พัชรวิชญ์ ผู้จัดการสระว่ายน้ำ และอาจารย์พิเศษสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กล่าวว่า ทางกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดยสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ได้ให้ความสำคัญในการป้องกันแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็ก จึงได้ร่วมมือผู้เชี่ยวชาญการสอนว่ายน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ สมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ฝึกสอนว่ายน้ำแห่งประเทศไทย สถาบันการพลศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กองพลศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กโรงพยาบาลรามาธิบดี และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดทำหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด ภายใต้การสนับสนุนขององค์การอนามัยโลก
         “จากสถิติการเสียชีวิตของเด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปีนั้น พบว่าการจมน้ำเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งหลักสูตรดังกล่าวจึง เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเอาชีวิตรอดในน้ำ ที่จะสอนให้เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี หรือเด็กที่มีอายุมากกว่านี้แต่ไม่เคยเรียนว่ายน้ำมาก่อน โดยใช้หลักสูตรที่มีอยู่ของสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำเป็นพื้นฐานและคู่มือการสอน โดยจะเป็นเครื่องมือสำหรับครูผู้สอนได้ใช้ประกอบการวางแผนและการจัดการเรียนการสอนอีกทางหนึ่ง”
          โดยการสอนว่ายน้ำเพื่อเอาตัวรอดจะเป็นการสอนให้รู้จักการพยุงตัวในน้ำ ลอยคอให้อยู่กับที่ และสอนให้รู้จักวิธีการช่วยเหลือผู้อื่นโดยให้ตนเองปลอดภัยและสอนให้รู้จักการใช้อุปกรณ์ในการช่วยผู้จมน้ำ มีทักษะการยื่นด้วยการหาไม้ยาวๆ หรือวัสดุลอยน้ำยื่นไปให้ผู้จมน้ำจับ การโยน โยนสิ่งของ วัสดุที่ลอยน้ำได้ให้ผู้จมน้ำเกาะ และการลุย คือการลงไปช่วยผู้จมน้ำแต่ต้องมีอุปกรณ์ลงไปช่วยด้วย โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้นำร่องทดลองใน 4 จังหวัดที่มีสถิติการเสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ ราชบุรี เพชรบูรณ์ และนครศรีธรรมราช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น